Kategoria:

Zmarł wieloletni Sołtys Źródeł – Pan Alojzy Berny

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci długoletniego sołtysa Źródeł Pana Alojzego Bernego. Alojzy Berny był sołtysem 28 lat (od 1984 roku z przerwą w latach 1991-1995). Zawsze niezwykle zaangażowany, służył pomocą i był gotów do działania, pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych kierowanych w stronę swojego sołectwa. Jako sołtys sumiennie wykonywał swoje obowiązki, nie szczędził swego czasu by aktywnie angażować się w prace społeczne w swojej miejscowości. Do jego osiągnięć zaliczyć można zaangażowanie w budowę świetlicy wiejskiej połączonej z pawilonem handlowym, budowę drogi asfaltowej łączącej Źródła z Alwernią, budowę placu zabaw dla dzieci, budowę głównej drogi asfaltowej przez całą wieś Źródła. Był pomysłodawcą nawiązania współpracy z Krakowskimi Zakładami Kruszywa SA. Działał również jako Przewodniczący Komitetu przy gazyfikacji wsi, postarał się o uruchomienie linii autobusowych łączących Źródła z Chrzanowem  i z Krakowem. Założył Komitet telefonizacji wsi. Od 2008 roku zainicjował zajęcia z grupą dzieci w świetlicy wiejskiej,  corocznie organizował spotkania Mikołajkowe, dzień Babci i Dziadka. Był również pomysłodawcą wyremontowania zabytkowej kapliczki. Bardzo poważnie traktował służbę sołtysa, wielokrotnie pomagał rozwiązywać trudne problemy, służył dobrym słowem i poradą, nigdy nie odmówił pomocy. Pozostawił po sobie piękny dorobek jako człowiek i społecznik. W naszej pamięci pozostanie jako aktywny i życzliwy człowiek.

Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia.


Beata Nadzieja-Szpila
Burmistrz Gminy Alwernia
wraz z pracownikami