Zarządzenie nr 0050.46.2021 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.