Zarządzenie nr 0050.101.2021 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki: 938 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie Grojec, gmina Alwernia.