Zarządzenie nr 0050.100.2021 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki: 1580 o pow. 0,0383 ha obręb Alwernia, na nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działki: 1579/2 o pow. 0,0026 ha obręb Alwernia, gmina Alwernia.