Zaproszenie na posiedzenie komisji budżetu

Przewodniczący Komisji Budżetu w Alwerni uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 19 października 2021r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala nr 5 .

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Wydanie opinii w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Alwernia za I półrocze 2021 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Alwernia za I półrocze 2021 r.

2. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021r. 3. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/87/2021 przyznaniu dotacji celowej na „Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu”.

5. Wydanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.

6. Sprawy bieżące.

Pozostałe