Zapraszamy na IX Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na IX Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 10 września 2021 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wystąpienia przybyłych gości.

6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z VIII Sesji Rady Miejskiej.

7. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.

8. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu na budowę wiaty garażowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach

13. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.

14. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.

15. Informacje, oświadczenia, komunikaty.