Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: Remont ul. Dolnej w Grojcu Wypełnione formularze ofertowe prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta UM w Alwerni do dnia 12 listopada 2020 do godz. 09:00

zapytanie ofertowe, formularz, przedmiar projekt umowy rozstrzygnięcie