Kategoria:

Wznowienie pracy przedszkoli i szkół podstawowych dla uczniów klas I-III

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Burmistrz Gmina Alwernia Beata Nadzieja-Szpila informuje, że od dnia 25.05.2020r. wszystkie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wznawiają swoją działalność. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, w czasie trwania epidemii oraz ze względów organizacyjnych prosi się rodziców o wcześniejsze, telefoniczne zgłaszanie pobytu dzieci w przedszkolu do dyrektora przedszkola/szkoły. Również od dnia 25.05.2020r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali z w/w zajęć proszeni są o telefoniczny kontakt z dyrektorem danej szkoły.

Dodano:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Burmistrz Gmina Alwernia Beata Nadzieja-Szpila informuje, że od dnia 25.05.2020r. wszystkie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wznawiają swoją działalność.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, w czasie trwania epidemii oraz ze względów organizacyjnych prosi się rodziców o wcześniejsze, telefoniczne zgłaszanie pobytu dzieci w przedszkolu do dyrektora przedszkola/szkoły.

Również od dnia 25.05.2020r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Rodzice uczniów, którzy będą korzystali z w/w zajęć proszeni są o telefoniczny kontakt z dyrektorem danej szkoły.