Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

III piętro, pokój  nr 315, tel. 12 283 11 15 w.313

Podstawa prawna: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni nr XIII/106/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni nr XIII/107/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia

– aktualna mapa ewidencyjna

 Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Alwerni ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 – I piętro

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Opłaty:

Opłata skarbowa za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– do 5 stron 30 zł,

– powyżej 5 stron 50 zł

 Opłata skarbowa za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą  część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł

 Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Pozostałe