Wynajęcie lokali użytkowych

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej,Geodezji i Ochrony Środowiska:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 z późn. zm.

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe, garaże, reklamę na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Alwernia.

Wymagane dokumenty: Podanie w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro

Termin załatwiania sprawy: 60 dni od daty złożenia podania.

Opłaty: Brak opłat.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Pozostałe