Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” dla Gminy Alwernia

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, Gminie Alwernia przyznana została pomoc finansowa, w ramach poddziałania ”wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kreowanego przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc na operację: „Budowa placu zabaw w miejscowości Poręba Żegoty na dz. nr 468/2” przyznana została w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, w wysokości 79 179 zł.