Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Alwernia i ktoś z Twojej rodziny pracował w PGR-ze, koniecznie złóż wniosek, bo możesz starać się o zakup nowego sprzętu komputerowego. Gmina Alwernia przystępuje do projektu pod nazwą Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Czasu jest niewiele, bo wnioski przyjmujemy do 3 listopada!

Regulamin oraz wniosek dostępne są w załączniku.

Ważne, by do wniosku dołączyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PGR lub  jednostkach o podobnym charakterze. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni lub przesłać droga mailową na adres: urzad@alwernia.pl. Do dokumentów należy dołączyć również oświadczenie, że zapoznali się Państwo z regulaminem. Można to napisać odręcznie.

Więcej informacji także pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pozostałe