Wnioski dla właścicieli obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Dodano:

 

Na terenie Gminy Alwernia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Gminy Alwernia.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:

 • hoteli,
 • moteli,
 • pensjonatów,
 • kempingów,
 • domów wycieczkowych,
 • schronisk młodzieżowych.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z poźn. zm.),
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Referatu Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie nr faksu,. adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

WNIOSEK o dokonanie wpisu do Rejestru Ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc (140.0 KiB)