Wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego

 Wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy poinformować, iż Burmistrz Gminy Alwernia Pani Beata Nadzieja-Szpila wraz z Wójtem Gminy Spytkowice Panem Mariuszem Krystianem, Burmistrzem Miasta Zatora Panem Mariuszem Makuchem oraz Wójtem Gminy Babice Panem Radosławem Warzechą, 3 grudnia 2020 roku spotkali się, aby ponownie przeanalizować temat utworzenia obwodnicy. Wnioski wynikające z dyskusji pozwalają na stwierdzenie, iż istnieje realna szansa na przeprowadzenie tej trasy w wariancie akceptowalnym przez wszystkie Gminy.

Włodarze postanowili zwrócić się z prośbą do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego o wznowienie prac nad projektem i zorganizowanie spotkania w tej sprawie.

Pani Burmistrz zaproponowała nową trasę przez naszą gminę, która nie będzie powodowała wyburzenia domów i budowania estakad.

Pozostałe