Termin naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Termin naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r. Zgłosić się może każdy kto:
– ma ukończone 18 lat
– posiada co najmniej wykształcenie średnie
– posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie
– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe