Strategia Rozwoju Gminy Alwernia na lata 2022-2030 – Ankieta

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Alwernia na lata 2022-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny warunków życia w gminie, wizji rozwoju, a także najbardziej priorytetowych inwestycji.
Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się nad odpowiedziami na stawiane pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania Strategii, która ma być kluczowym narzędziem do pozyskiwana zewnętrznych środków finansowych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.
Chcielibyśmy, aby Strategia Rozwoju była naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele zostaną skutecznie zrealizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, ale każdy głos jest dla nas ważny i zostanie wzięty pod uwagę!

Badanie ankietowe potrwa do 13 maja 2021 r. – zapraszamy do ZABRANIA GŁOSU!

Link do ankiety: https://forms.gle/sx5mVK8pVPHQvPyR9

Załączniki