Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.