Rodzina 500 plus

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną,
a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.

Informator 500 plus

Ulotka