Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Dodano:

Burmistrz Gminy Alwernia podaje do publicznej wiadomości:

  1. terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2020/2021 określone Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2020/2021;
  2. kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone:
  • uchwałą Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia ;
  • uchwałą Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu, szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Alwernia.

Pozostałe