Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Burmistrz Gminy Alwernia podaje do publicznej wiadomości:

  1. terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2021/2022 określone Zarządzeniem Nr 0050.20.2021 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2021/2022;
  2. kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone:
  3. uchwałą Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia ;
  4. uchwałą Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu, szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Alwernia.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o terminach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
2. Zarządzenie Burmistrza Gminy Alwernia o terminach i kryteriach rekrutacji
3. Uchwała – kryteria przyjęć do przedszkoli
4. Uchwała – kryteria przyjęć do kl. I szkół podstawowych
5. Zmiana uchwały – kryteria przyjęć do przedszkoli

Pozostałe