Kategoria:

Projekt pod nazwą „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej”

Więcej informacji: www.netbon.pl