Projekt pn. „Firma z POWERem”

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. wraz z Partnerem:
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Firma z POWERem”

Celem projektu jest aktywizacja osób młodych w wieku 18 – 29 lat z subregionu Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., poprzez zwiększenie możliwości samozatrudnienia oraz wsparcie finansowe w początkowej fazie działania do 6 miesięcy.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 873 686,68 zł.

Projekt jest realizowany: od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.


Więcej informacji na stronie: cbmz.pl
oraz w biurach projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
tel.: 33-844-73-44 (w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00)

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33-847-54-75 (w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00

Załączniki