Projekt “Jeżdżę z głową” w Gminie Alwernia

Rusza nabór do uczestnictwa w projekcie Województwa Małopolskiego.

Do udziału w programie zostanie zrekrutowanych 75 uczniów, wytypowanych proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce przez dyrektorów.

Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć jazdy na łyżwach dla uczniów z terenu Gminy Alwernia, w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30.09.2021roku. W ramach projektu przeprowadzonych będzie 10 wyjazdów dla każdej z trzech grup 25 osobowych, po 2 godziny szkoleniowe. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 75 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,  prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć. Wyjazdy mogą odbywać się w dni powszechne oraz w soboty i niedzielę.