Kategoria:

Program Priorytetowy „Moja Woda”

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że od dnia
22 marca 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął kolejny nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.

„Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie: ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r., ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 22 marca 2021 r.  do czasu rozdysponowania puli środków.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie: