PROGRAM NISKIEJ EMISJI

INFORMACJE DOT. PROJEKTU

Urząd Miejski w Alwerni
32-566 Alwernia,  Zbigniewa Gęsikowskiego 7
tel. (+48 12) 283 11 15
fax. (+48 12) 283 17 92
e-mail: urzad@alwernia.pl
www.alwernia.pl

KONTAKT Z OPERATOREM:

kom. 721 747 447 – Operator Programu
e-mail: alwernia@niskaemisja.pl

Więcej informacji: https://www.niskaemisja.pl/alwernia/