Program czyste powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dla kogo?

Dla właścicieli / współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwota dofinansowania:

Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód roczny nie przekracza 100 000 zł

Poziom podwyższony – dla osób, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza:

                                   1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

                                   2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Terminy:

  • Realizacja programu: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze : www.czystepowietrze.gov.pl

 

Przypominamy, że Gmina Alwernia wspólnie ze Stowarzyszeniem „EkoMonterzy” uruchomiła Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze, który będzie czynny w każdy poniedziałek od godz. 1000 – 1500 oraz piątek od godz. 900 – 1400 w Urzędzie Miejskim w Alwerni, parter, sala nr 5.

            Działalność punktu obejmuje udzielanie zainteresowanym Mieszkańcom informacji i porad drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz osobistych porad konsultanta.
W miarę potrzeb będziemy kompleksowo wspomagać beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”
w zebraniu odpowiedniej dokumentacji, a także wypełnieniu, złożeniu i rozliczeniu wniosku o dotację.

            Konsultant jest do Państwa dyspozycji:

– pod numerem infolinii – 729 876 173

– pod adresem e-mail – czystepowietrze@ekomonterzy.pl

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Alwerni (parter, sala nr 5, w każdy poniedziałek od godz. 1000 – 1500 oraz piątek od godz. 900 – 1400) po wcześniejszym umówieniu terminy wizyty.

W celu usprawnienia spotkań oraz ze względu na trwającą pandemię koronawirusa
SARS – CoV-2 prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu pod
nr 12 283 11 15 w. 311