Prezydent RP odwiedził naszą Gminę

 Prezydent RP odwiedził naszą Gminę

Prezydent rozpoczął swoją wizytę w Grojcu. Towarzyszyli mu Błażej Spychalski – rzecznik prasowy Prezydenta RP i sekretarz stanu oraz Wojciech Kolarski – sekretarz stanu ds. kultury, dziedzictwa narodowego i dialogu społecznego. Na spotkanie przyjechał także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz poseł Rafał Bochenek. Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila przywitała Andrzeja Dudę w grojeckiej remizie, podkreślając, że ta wizyta jest dla całej społeczności wielkim, historycznym wyróżnieniem. Pani Burmistrz przedstawiła naszą gminę i działalność lokalnego Samorządu, mówiła o dobrej współpracy z Radą Miejską w Alwerni, nowych inwestycjach, zrealizowanych zadaniach: „Po 30 latach tutaj w Grojcu, uczniowie doczekali się rozbudowy szkoły, koniec inwestycji planowany jest w tym roku. Modernizujemy drogi dzięki Środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. Remontujemy budynki szkół i przedszkoli. Teraz stoimy przed wyzwaniem. Jesteśmy w trakcie projektowania nowej oczyszczalni ścieków. W przypadku tak małej gminy jest to naprawdę duże wyzwanie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panem Marszałkiem Łukaszem Smółką jesteśmy w trakcie budowy Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, które będzie wielką szansą na rozwój turystyki w naszej gminie. Jako gmina borykamy się z wieloma problemami, ale skutecznie je rozwiązujemy. Dzięki środkom zewnętrznym, które pozyskaliśmy w 2019 roku w wysokości niemal 6 milionów złotych, zrealizowaliśmy wiele zadań, na które czekali nasi mieszkańcy”. Podkreśliła także znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych i lokalnych organizacji pozarządowych w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Prezydent spotkał się z radnymi Rady Miejskiej w Alwerni oraz z grojeckimi strażakami. Od najmłodszego strażaka Mateusza Ciupka otrzymał pamiątkowy hełm strażacki. „Straże Ochotnicze i Koła Gospodyń Wiejskich, to jest dla mnie najlepszy przykład tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzialność, poświęcenie dla drugiego człowieka, gotowość do niesienia pomocy sąsiadom. Ogromnie za to dziękuję” – mówił Prezydent.
Po spotkaniu Andrzej Duda udał się do Szkoły Podstawowej w Grojcu, gdzie oglądał postępy rozbudowy szkoły i spotkał się z nauczycielami, z którymi rozmawiał m.in. o nowych możliwościach zdalnego nauczania i prowadzeniu lekcji on-line.

W Alwerni, Andrzej Duda spotkał się z pracownikami Urzędu Miejskiego, a następnie udał się na Rynek, gdzie złożył kwiaty przy Płycie Nieznanego Żołnierza. Czekali na niego licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz przedstawiciele sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich.
Prezydent wygłosił na Rynku kilkuminutowe przemówienie, od wczesnych godzin przedpołudniowych czekali tam na niego przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Pozostałe

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *