Kategoria:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Promocji

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Promocji uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala Nr 5.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020r.
  3. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania  z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi.
  5. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p.n. „Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego”.
  6. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła – Trzebinia oraz na linii Grojec – Chrzanów.
  7. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały budżetowej Gminy Alwernia na 2021 rok.
  8. Wydanie opinii dotyczącej  projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Alwernia.
  9. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  10. Sprawy bieżące.   

Przewodniczący Komisji
Radosław  Świerguła