Kategoria:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Promocji

RM.0012.1.1.2021                                                                     Alwernia, dnia 12.01.2021r.

             Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Promocji  uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 20 stycznia  2021r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala Nr 5.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021r.
  3. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Wydanie opinii w sprawie projektu  uchwały w sprawie   zmiany Uchwały Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
  5. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  6. Sprawy bieżące.        

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                            Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Promocji                                                                                            Radosław Świerguła