Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia  11 stycznia  2021 r.o godz. 10.00 Urzędzie Miejskim

 w Alwerni – sala 5.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

.       

  1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Przygotowanie planu pracy komisji.
  2. Zmiana zasad naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
  3. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
  4. Analiza przygotowania i harmonogram planowanych do wykonania zadań ze środków funduszu sołeckiego.
  5. Informacja na temat realizacji zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Alwernia”.
  6. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
  7. Sprawy bieżące.

Pozostałe