Kategoria:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 28 maja 2020r. w UM o godz. 14.45 w Alwerni - sala nr 320. Tematem posiedzenia Komisji będzie :   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego. Sprawy bieżące.                                                                                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                          Maria Kumala

Dodano:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 28 maja 2020r. w UM o godz. 14.45 w Alwerni – sala nr 320.

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
  2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok.
  4. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego.
  5. Sprawy bieżące.

 

 

          

                                                                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

                                                                                                        Maria Kumala