Posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się 8 lutego 2021r. o godz.12 00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala Nr 320 .

RM. 0012.2.1.2020                                                                   Alwernia, dnia 01.02.2021r.

             Przewodnicząca  Komisji Oświaty   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się  8 lutego 2021r. o godz.12 00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala Nr 320 .

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii  w sprawie planu pracy komisji na 2021r.
  3. Omówienie kalendarza imprez gminnych  w dobie Covid-19.
  4. Informacja na temat działalności  SOK za 2020 rok.
  5. Informacja z pracy MOPS w Alwerni za 2020r.
  6. Informacja z pracy MGPB w Alwerni  za 2020r.
  7. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  8. Sprawy bieżące.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                           Jolanta    Kuciel