Posiedzenie Komisji Oświaty

RM. 0012.2.3.2021                                                                   Alwernia, dnia 14.06.2021r.

             Przewodnicząca  Komisji Oświaty   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 23 czerwca 2021r. o godz.13 00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala  USC.

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2020r w dziale kultura, oświata sport i opieka zdrowotna.
  3. sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
  4. Wydanie opinii w sprawie  sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2020r.
  5. Wydanie opinii w sprawie  w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Alwernia na rok szkolny 2021/2022.
  6. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  7. Sprawy bieżące.

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                Jolanta    Kuciel