Kategoria:

Pomóż w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb – wypełnij ankietę dot. projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia”

W związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia”, a w konsekwencji przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb.

Prosimy zatem o wypełnienie poniższej ankiety. Jedna osoba może wysłać kilka ankiet, jeżeli będzie je wypełniać w imieniu swoich bliskich.

Termin zbierania ankiet mija 28 lutego br.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5z3cMWZnIpQmZpVabxWxdSPCx4Ql4MxvW-y2mYxjPd8w9zA/viewform?fbclid=IwAR1OflPOaEZKFWasBhWz-TnS676tLzvrbWzNEUkP1sPNPqYY1cTK7-5mQ4U