Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że, po przerwie zimowej otwarty dla ruchu zostaje odcinek drogi powiatowej 1026K pomiędzy Regulicami a Klasztorem oo. Bernardynów w Alwerni – tzw. “serpentyny.