Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o znaku: WS-II.7570.2.315.2016.RG w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania, znak: WS-II.7570.2.315.2016.RG, mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako dz. ewid. nr 941/3 oraz 1055/2, obr. 0007 Okleśna, jedn. ewid. Alwernia.

Treść ogłoszenia w załączniku:

Pozostałe