Kategoria:

Ogłoszenie w sprawie ustanowienia Swięta Chrztu Polski 14 kwietnia

22 lutego 2019 r. Sejm RP przyjęciem ustawy  ustanowił Święto Chrztu Polski .          W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polsk i dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. 

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

Możemy uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej, organizowanie uroczystych akademii (co niestety nie jest możliwe w tym roku ze względu na występującą pandemię koronawirusa), czy tez inne wydarzenia.