Ogłoszenie Burmistrza Gminy Alwernia o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu gminy Alwernia”