Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

            Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

            Głównym celem stworzenia centralnej bazy jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB będzie ważnym narzędziem, które będzie wspierało wymianę starych kotłów, jak również zawierało informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

            Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) i jest nałożony na właścicieli i zarządców budynku. Jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła to złożenie deklaracji będzie musiał złożyć jego właściciel. Jeżeli budynek jest ogrzewany ze wspólnego źródła, deklarację złoży spółdzielnia.

Więcej informacji o CEEB znajduje się na stronie internetowej:  https://zone.gunb.gov.pl/

Pozostałe