NOWY BATALION W OŚWIĘCIMIU, SZKOLENIE, WALKA Z COVID – TRZY WYZWANIA MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW W 2021 r.

11 MBOT
10.10.2020 - Nowa Deba 11 MBOT Szkolenie specjalisty Szkolenie rotacyjne Fot. DWOT

W miniony weekend 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) zainaugurowała tegoroczny cykl szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Na drugim kierunku terytorialsi walczą z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Równolegle formuje się 112 batalion lekkiej piechoty (112 blp) w Oświęcimiu.

Zadanie

W ubiegły weekend (16-17.01.2021 r.) 11 MBOT przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych realizowała pierwsze szkolenie rotacyjne w tym roku. Żołnierze z Małopolski szkolili się na terenie jednostki wojskowej w Rząsce pod Krakowem.

W 2021 r. terytorialsi skupią główny wysiłek na rozbudowie potencjału osobowego, utrzymaniu wysokiego poziomu wyszkolenia bojowego oraz wsparciu administracji publicznej i służb medycznych w walce z pandemią.

W I kwartale br. zaplanowano rozpoczęcie formowania 112 blp
w Oświęcimiu. To dla jego potrzeb Brygada zwiększa swój potencjał osobowy.

Szkolenia w 2021 r.

Małopolska brygada planuje przeprowadzić w br. sześć szkoleń podstawowych (szesnastodniowych) dla osób, które nie miały wcześniej styczności
z wojskiem oraz sześć szkoleń wyrównawczych (ośmiodniowych) dla osób, które już składały przysięgę wojskową. Najbliższa „szesnastka” oraz „ósemka” rozpoczną się 13 marca. Kolejne odbędą się w maju, dwa razy w sierpniu, październiku oraz
w listopadzie. Każde szkolenie podstawowe zostanie zakończone uroczystą przysięgą na terenie jednostki wojskowej. Ponadto w 2021 r. odbędzie się dziewiętnaście szkoleń rotacyjnych – etap indywidualny, osiemnaście szkoleń rotacyjnych – etap specjalistyczny oraz jedno szkolenie rotacyjne – etap zgrywający. Końcem czerwca
i sierpnia oraz w połowie listopada rozpoczną się dwutygodniowe szkolenia zintegrowane.


Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

          Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę
w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

10.10.2020 – Nowa Deba 11 MBOT Szkolenie specjalisty Szkolenie rotacyjne Fot. DWOT