Nabór wniosków na dofinansowanie budowy tężni solankowych

Zarząd Województwa Małopolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców, inicjuje unikalny projekt. Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie budowy małopolskich tężni solankowych. Samorząd regionu czeka na zgłoszenia gmin z Małopolski.

Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera lokalne samorządy w działaniach na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Dofinansowanie uzyskane przez gminę w naborze może być przeznaczone na wydatki inwestycyjne takie jak:

– instalacje, przyłącza, roboty budowlane oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu dotacji, w tym koszty zakupu materiałów, urządzeń, ich dostawy i montażu; 

– elementy małej architektury dotyczące wyłącznie obiektu tężni;

– prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wyłącznie wokół tężni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-budowy-tezni-solankowych