Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Alwernia

 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Alwernia

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 15.11.2021.

Planowane rezultaty:

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5 597,35 MWhe/rok

– produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 13 590,17 MWh/rok

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 9 006 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3 075 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:

– 1 579 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

– 1 496 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem: 39 677 495,71 zł

Wydatki kwalifikowane: 36 177 906,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 21 706 743,60 zł

Gmina Alwernia w swoim zakresie przewiduje montaż:

– 20 szt. kolektorów słonecznych,

– 8 szt. powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,

– 51 szt. instalacji fotowoltaicznych,

– 2 szt. kotłów na biomasę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zapoznanie się z treścią umowy znajdującą się w osobnym pliku i wypełnienie ankiety wraz z plikiem „Dane do umowy”. Wypełnione
i podpisane formularze proszę przesłać na adres: urzad@alwernia.pl lub dostarczenie do skrzynki wystawionej na parterze Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Na chwilę obecną trwa nabór na wolne miejsca w zakresie montażu kolektorów słonecznych.

Do pobrania:

Dla osób, które wcześniej nie składały deklaracji uczestnictwa w projekcie:

 

Informacja o rozpoczęciu na terenie Gminy Alwernia wstępnych wizji lokalnych dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych

Pozostałe