Konsultacje społeczne – polder Rozkochów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na konsultacje społeczne projektu dotyczącego polderu Rozkochów, które odbędą się dn. 24 czerwca 2021 r. w budynku OSP Rozkochów, ul. Chemików 2