Konkurs Wielkanocny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich „MałoPolska smakuje na Wielkanoc”.

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie
,,MałoPolska smakuje na Wielkanoc”

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału
w konkursie „MałoPolska smakuje na Wielkanoc”.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy obejmującej łącznie prezentację i opracowanie
rysu historycznego przepisu na regionalną potrawę, która jest tradycyjną potrawą wielkanocną
charakterystyczną dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie
potrawy wg przepisu i wykonanie zdjęcia tej potrawy.
Celem Konkursu jest zachowanie w pamięci przepisów na tradycyjne potrawy wielkanocne,
promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych związanych ze świętami Wielkiejnocy, kształtowanie nawyków zakupowych
poprzez świadomy wybór polskich produktów pochodzących od lokalnych producentów
i rolników, popularyzacja wiedzy oraz podniesienie świadomości w zakresie patriotyzmu
konsumenckiego.
Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w formie
elektronicznej drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2021 r. na adres:
krakow@kowr.gov.pl podając w tytule maila: KONKURS – „MałoPolska smakuje na
Wielkanoc”
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin_konkursu-Mało-Polska smakuje na Wielkanoc

Formularz Zgłoszeniowy do konkursu