Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w formie opisowej (karta zgłoszenia) oraz w formie materiału audiowizualnego (120 sekundowy filmik).

Uczestnikami Konkursu mogą być tylko Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Termin naboru do Konkursu do 18 kwietnia 2021 r.

W zgłoszeniu należy wskazać od 10 do 15 aktywności podjętych przez Koło, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 lat działalności.

Więcej informacji na stronie

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw