Informacja o zużytych oponach

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie objazdowej zbiórki nie zbierano opon.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w gminie Alwernia, opony należy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni przy ul. Krasickiego 19.

Punkt czynny następujące dni:

Wtorek 12.00 – 18.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 18.00

Sobota 8.00 – 12.00