Informacja o odśnieżaniu dachów

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, oznakowania stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenia wejść do budynków (sople). Obowiązek ten ciąży na zarządcach bądź administratorach budynków.