Informacja dotycząca realizacji projektu „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”

Dotyczy: informacja dotycząca realizacji projektu „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców
woj. małopolskiego” numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0311/20.


Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r.
do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT
OUTPLACEMENTOWY: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.

  REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY.

  FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE to między innymi: indywidualne poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wypłatą wsparcia pomostowego (liczba dotacji jest ograniczona), dodatki aktywizacyjne.


  Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia) – w tym aktualne terminy rekrutacji – będą dostępne na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu:
  519 746 920 lub e-mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.

  Wszystkie formy wsparcia oraz miejsca realizacji usług są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.