Kategoria:

III Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad III Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z II Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 8. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR I/10/2021 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 78 w m. Brodła” oraz Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja III- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780.w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Alwernia na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie: Centrum Usług Społecznych w Alwerni poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni w Centrum Usług Społecznych w Alwerni oraz nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Złotej Księgi Miasta i Gminy Alwernia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Złotej Księgi Miasta i Gminy Alwernia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Złotej Księgi Miasta i Gminy Alwernia.
 17. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok.
 18. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 20. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 21. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 22. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski