Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Dodano:

Gmina Alwernia otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Gmina Alwernia wraz z innymi gminami otrzymała dofinansowanie w ramach zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.
Zadanie dotyczące gospodarstw domowych znajdujących się na obszarze Gminy Alwernia obejmuje dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. 23 szt. zestawów kolektorów słonecznych, 46 szt. zestawów fotowoltaicznych, 13 szt. pomp ciepła i 2 szt. kotłów biomasowych.
Realizacja zadania rozpocznie się w 2019 r.
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Regionalna polityka energetyczna”, Działanie 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałanie 4.1.1. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych“